Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys ry – Yhdistyksen toiminta
 
YHDISTYKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen tärkein tapahtuma on ensi vuonna, sunnuntaina 1.8.2021. Tällöin tulee kuluneeksi 100 vuotta Hangon Rannikkopatteriston perustamisesta.

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys ry on perustettu 19.5.1999, jolloin pidettiin yhdistyksen perustamiskokous Esikunta- ja Huoltopatterin tiloissa. Yhdistys on rekisteröity 17.4.2000. Yhdistyksen kotipaikka on Hanko. Yhdistyksen tarkoituksena on Hangon Rannikkopatteriston ja sen edeltäjä joukko-osastojen perinteiden vaaliminen ja kehittäminen sekä Hangon Rannikkopatteristossa palvelleiden yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä maanpuolustushengen ylläpito ja kehittäminen Hangossa toisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset ja kannattavat jäsenet sekä ainais- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Hangon Rannikkopatteristossa palkattuun henkilökuntaan kuulunut henkilö perheenjäsenineen sekä maanpuolustuksesta ja yhdistyksen toimintaperiaatteista kiinnostunut henkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhteistoimintasuhteessa patteristoon ollut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on jäsenmäärältään suurin maanpuolustusyhdistys Hangossa nuoruudestaan huolimatta. Hankolaiset ja myös lähipaikkakuntalaiset jopa Salonseudulta asti ovat tunteneet kiinnostusta Perinneyhdistystä kohtaan. Vuonna 2005 ylitettiin 300 jäsenen määrä. Jäsenmäärä oli 31.12.2016 seuraava: varsinaisia jäseniä 372, 1 kannattava ainaisjäsen ja 11 ainaisjäsentä eli yhteensä yhteensä 384.

Tukijat
Kuluneiden vuosien aikana parisenkymmentä yritystä ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa kannattavina jäseninä. Kannattaviin jäseniin kuuluu myös Sotainvalidien Veljesliiton Hangon osasto rf ja kannattavina ainaisjäseninä Hangon Siivous ja Huolto Oy ( Reijo ja Soili Karhapää ) sekä yksityishenkilönä kapt res Kimmo Mäkipeska. Hangon kaupunki on tukenut yhdistyksen toimintaa avustuksin.

Patteriston perinnepäivä
Perinneyhdistyksen vuosittainen suurin tapahtuma on perinnepäivän järjestäminen ensimmäinen elokuuta, joka on Hangon Rannikkopatteriston perustamispäivä, 1.8.1921. Patteriston ensimmäinen nimi oli Turun Erillinen Rannikkopatteristo. Kun Hangon Rannikkopatteristo lakkautettiin 31.12.2002, niin vuodesta 2003 alkaen perinnepäivä on järjestetty yhdessä Suomenlahden Meripataljoonan ja vuodesta 2007 (pataljoonan nimenmuutoksen johdosta) Porkkalan Rannikkopataljoonan kanssa. Vuoden 2012 alussa Suomenlahden Meripuolustusalueella tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta perinnepäivää on vietetty Suomenlinnan rannikkorykmentin ja Russarön linnakkeen henkilöstön kanssa. Päätapahtumapaikkana on ollut Russarön linnake.

Jäsenretket
Yhdistys on järjestänyt jäsenistölleen perheenjäsenineen retket Hämeenlinnaan, Rosalan viikinkikylään, Örön ja Hästö-Busön linnakkeille sekä Jussaröön. Hästö-Busössä ja Jussarössä on käyty kerran yhdessä Hangon Suomalaisen Kerhon kanssa. Örön linnakkeella on käyty kolme kertaa ( viimeksi 2009 ). Nämä retket ovat saaneet valtavan suosion, johtuen suureksi osaksi siitä, että jäsenistössä on hyvin paljon henkilöitä, jotka ovat aikanaan palvelleet siellä joko henkilökuntaan kuuluneena tai varusmiehenä.

Muut tapahtumat ja toiminta
1.8.2006, kun patteriston perustamisesta tuli kuluneeksi 85 vuotta, paljastettiin HanRPston muistolaatta kaupungintalon seinässä. Juhla pidettiin Hangon Casinolla. Juhlapäivää vietettiin yhteistoiminnassa Suomenlahden Meripuolustusalueen, Suomenlahden Meripataljoonan ja Hangon kaupungin kanssa. 28.6.2006 paljastettiin rannikkotykistön muistolaatat Stora Krokössä ja Bolaxissa yhteistoiminnassa Turun Rannikkopatteriston Perinneyhdistyksen kanssa. Edellämainitut saaret ovat aikanaan kuuluneet sekä Hangon että Turun joukko-osastojen vastuualueeseen. 25.5.2007 paljastettiin HanRPston muistolaatta Jussarön merivartioasemalla. Perinnelaattojen kiinnittäminen on jatkunut ja vuonna 2014 laatan sai Morgonlandet, v 2015 Porsskär ja 2018 Storlandet. Vuosikokoukset on keväästä 2006 alkaen pidetty Hangon kaupungissa, alkuun ne pidettiin Russarön linnakkeella. Hangon Rannikkopatteriston perustamisen 90-vuotisjuhla vietettiin Hangon Casinolla 1.8.2011 ja 95-vuotisjuhla 1.8.2016 Juhlapäivät aloitettiin perinteisesti seppeleenlaskulla sankarihautausmaalla. Yhdistyksen hallitus laski seppeleet 30.7.2011 Mannerheimin muistokivelle Harparskogissa, Hästön muistopaadelle ( Hästön taistelu 16.7.1941 ) ja Hästö- Busössä kertausharjoituksessa 12.9.1974 tapahtuneessa merionnettomuudessa hukkuneiden muistopaikalle. Hangon Rannikkopatteriston toiminnasta kertova näyttely avattiin Hangon kirjastossa 29.7.2011, näyttely oli avoinna yleisölle kolme viikkoa. Yhdistys julkaisi 50-sivuisen historiikin, joita jaettiin juhlapäivänä Casinolla ja lähetettiin jäsenistölle (jotka eivät olleet juhlassa mukana). Yhdistyksellä on alusta asti ollut yhteenkuuluvuuden symbolina perinnekolikko, joka annetaan jäsenelle kahden vuoden jäsenyydestä. Ensimmäiset kolikot jaettiin jäsenistölle perinnepäivänä 2000. Perinnekolikkoa jaetaan myös tammialustaan kiinnitettynä yhdistyksen toimintaa tukeneille tai yhdistyksen hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä.

Yhdistyksen e-mail: perinneyhdistys@hotmail.com

Yhdistyksellä ei ole enää omaa puhelinta

Puheenjohtaja komentaja evp Jarmo Valtimo
0405647695

Varapuheenjohtaja kapteeni res Kimmo Mäkipeska
040-5451887