Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys ry – Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2019
  

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen 20. vuosikokous pidettiin 23.3. Hangossa Ravintola Roxxissa. Kokoukseen osallistui 40 jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Valtimo ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Mäkipeska.

Vuoden 2019 hallitus: Hallituksessa jatkoivat Hannu Kekkonen, Ilkka Kosonen ja Pirjo Lange ja kahdeksi vuodeksi valittiin: Keijo Suominen, Kaarle Lange ja Tero Viitala. Viitala valittiin uutena hallitukseen Richard Hyvösen tilalle.

Varajäseniksi valittiin Oiva Lyytikäinen ja uutena Richard Hyvönen, joka valittiin Kari Aarvan tilalle.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tom Wikström ja varatoiminnantarkastajaksi Reijo Heinonen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Keijo Suominen ja jäsenrekisterinpitäjäksi Pirjo Lange sekä hallituksen ulkopuolelta kirjanpitäjäksi Jyrki Alaluusua.

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja majuri evp Veikko-Olavi Eronen valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Eronen toimi yhdistyksen puheenjohtajana perustamiskokouksesta 19.5.1999 alkaen aina 24.3.2018 asti.

Vuosikokouksesta on puheenjohtaja Jarmo Valtimon kirjoitus 2/2019 Rannikon Puolustaja-lehdessä.

Yhteistyökumppanina on toiminut Suomenlinnan Rannikkorykmentti (kahdeksas (8) vuosi).


YHDISTYS TÄYTTI 19.5.2019 20 VUOTTA

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yhdistys ei erikseen juhlistanut 20-vuotis perustamispäiväänsä.

Perinnepäivänä yhdistyksen puheenjohtaja piti Russarössä esityksen yhdistyksen 20 ensimmäisestä vuodesta.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus on vuoden aikana kokoontunut kuusi (6) kertaa. Kokoukset on pidetty Hangossa maanpuolustusyhdistysten kokoushuoneistossa.

TOIMINTA

4.6. PUOLUSTUSVOIMAIN LIPPUJUHLAN VIETTO

Puolustusvoimain lippujuhlaa vietettiin 16. kertaa yhdessä hankolaisten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Juhlapäivän vietto aloitettiin seppeleenlaskulla sankarihaudoilla. Tilaisuuden musiikista vastasi, Veli-Matti Pihlajan johdolla, neljän miehen kvartetti, joka soitti Kothenin hymnin. Seppeleenlaskun jälkeen siirryttiin Neljän Tuulen Tuvalle, jossa nautittiin perinteiset “marskin kahvit”.  Kahvitilaisuuteen osallistui 28 henkeä.  

1.8. PERINNEPÄIVÄ

Perinnepäivää vietettiin perinteisin menoin Hangossa ja Russarössä. Päivä alkoi seppeleenlaskulla sankarihaudoilla hankolaisten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Tilaisuudessa oli Suomen lipun lisäksi noin kymmenkunta maanpuolustusyhdistysten lippua ja Karjalaisten lippu. Lippulinnaa johti Oiva Lyytikäinen. Seppeleenlaskupartiossa olivat Holger Tötterman, Mikko Laakkonen ja Jarmo Valtimo. Lyhyet kenttähartaudet pitivät kirkkoherra Johannes Tikka suomalaisesta seurakunnasta ja seurakuntapastori Maria Repo-Rostedt ruotsinkielisestä seurakunnasta. Seppeleenlaskun jälkeen lähdettiin Russarön linnakesaarelle, jossa perinnepäivän juhlistaminen jatkui. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 121 henkilöä, joista 102 oli vierasta, kolme (3) sotilaskotisisarta ja 16 Dragsvikin Perinnesoittokunnasta, joka soitti Helge Dahlin johdolla sekä Hangossa että Russarössä. Perinneyhdistys kiittää kaikkia henkilöitä, jotka osallistuivat juhlapäivän järjestelyihin. Erityiskiitoksen ansaitsevat Meripuolustuspiirin Hangon paikallisosaston väki, joka Hannu Kekkosen johdolla, avusti Russarön keittiössä kenttälounaan järjestelyissä. Kiitoksia! Päivä oli kaikin puolin aurinkoinen ja onnistunut.

Perinnepäivästä on puheenjohtaja Jarmo Valtimon kirjoitus 3/2019 Rannikon Puolustaja-lehdessä.

MUUT TAPAHTUMAT JA TOIMINNAT

Perinneyhdistys asetti yhteyshenkilön, Ilkka Kososen, järjestämään lippulinnan sekä omiin tilaisuuksiin että kaupungin järjestelyvastuulla oleviin tilaisuuksiin. Lisäksi hän hoiti ns. ”kivivartiot” seppeleenlaskuihin yhdessä Hannu Kekkosen kanssa.

28.02. Rannikkoprikaatin komentajan vaihtotilaisuus Upinniemessä. Kommodori Vesa Tuominen luovutti tehtävät kommodori Janne Huuskolle. Yhdistystä edustivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

27.04. Osallistuminen Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskuun sekä sankarihaudoilla että Veteraanikivellä, patteriston perinnelippu. Tilaisuuden järjestelyvastuu on Hangon kaupungilla

12.05. Suomenlinnan rannikkorykmentin perinnepäivä Upinniemessä. Yhdistystämme edusti puheenjohtaja.

20.05 Osallistuminen kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuun, patteriston perinnelippu. Tilaisuuden järjestelyvastuu on Hangon kaupungilla

31.05. Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajan vaihtotilaisuus Upinniemessä. Komentaja Mika Salin luovutti tehtävät komentajakapteeni Jari-Pekka Kettulalle. Yhdistystä edustivat puheenjohtaja ja Pirjo Lange.

27.7. Riilahden taistelun muistotilaisuuden seppeleenlasku Riilahden muistomerkeillä. Tilaisuuteen osallistui killan ja perinneyhdistyksen jäseniä, yhteensä 13 aikuista ja kaksi (2) lasta.

02.08. 31.05. Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajan vaihtotilaisuus Upinniemessä. Komentajakapteeni Jari-Pekka Kettula   luovutti tehtävät komentaja Mikko Laakkoselle. Yhdistystä edustivat puheenjohtaja ja Pirjo Lange.

30.08. Upinniemen varuskunnan 60-vuotisjuhla. Yhdistystä edusti varapuheenjohtaja Kimmo Mäkipeska.

07.09. Turun Lohkon perustamisen 80-vuotisjuhla Turussa. Yhdistystä edustivat Pirjo ja Kaarle Lange.

28.11. puheenjohtajan kirjoitukset talvisodan alkamisen 80 v muistoksi sekä Hangonlehteen että Etelä-Uusimaahan otsikoilla: ”Ei saa unohtaa!” ja ”On tärkeätä muistaa!”

06.12. Osallistuminen itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuun. Tilaisuuden järjestelyvastuu on Hangon kaupungilla

Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen hallituksen kokouksiin on osallistunut puheenjohtaja Jarmo Valtimo ja varapuheenjohtaja Kimmo Mäkipeska.TOIMINNAN TUKIJAT
Yhdistyksen toimintaa ovat vuonna 2019 tukeneet: Hangon satama, Hangö Stevedoring Oy, Osuuspankki Raasepori ja Oy Mannerin Konepaja Ab.

HUOMIONOSOITUKSET
Yhdistyksen hallitus on onnitellut toimintavuoden aikana merkkipäiviä viettäviä jäseniään, jos jäsen on juhlistanut päiväänsä julkisesti ja esittänyt kutsun yhdistykselle.
JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2019
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 363 henkilöä jakaantuen seuraavasti: kunniajäsen Veikko-Olavi Eronen, varsinaisia jäseniä 348 kpl, kannattava ainaisjäsen, Kimmo Mäkipeska ja ainaisjäseniä 13 kpl. Yhdistyksestä poistui kuoleman kautta viisi (5) jäsentä: Liisa Salmensaari 3.3., Kyösti Rautio (ei tarkkaa tietoa), Tom Wikström 9.7., Tapio Mäkelä 30.7. ja Kirsti Karvinen 6.9. Yhdistykseen liittyi seitsemän (7) jäsentä: Pertti Nykänen, Heikki Lange, Lilli Saarinen, Petri Ailus, Hillevi Björkstrand, Jorma Lappalainen ja Juha Hätinen. Yhdistyksestä erosi/erotettiin 15 jäsentä: Taisto Johansson, Raimo Vesala, Kai Malmström, Paavo Laiho, Pertti Elomaa Heli Halste-Korpela, Jukka Friman, Kirsi Friman, Rabbe Holmberg, Pekka Leinonen, Reino Merikukka, Ilkka Hirsimäki, Henrik Oksanen, Henri Nylund ja Terttu Salin.

Yhdistyksen jäsenmäärä aleni kuluvana vuonna 13 jäsenellä.

MUUT ASIAT

Yhdistyksemme liittyi vuoden alusta Rannikon Puolustaja-lehden ns. yhdistystilaajaksi. Jokainen jäsen sai halutessaan tilata lehden yhdistyksen kautta hintaa 10 euroa/vuosikerta. Normaali tilaushinta on 24 euroa. Lehden tilasi 46 henkilöä.

Perinneyhdistys kiittää Hangon kaupunkia, hankolaisia sotaveteraani- ja sotainvalidiyhdistyksiä, Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistystä, Dragsvikin Perinnesoittokuntaa, Hangon seurakuntia, Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Hangon paikallisosastoa ja hankolaisia maanpuolustusyhdistyksiä erinomaisesta yhteistyöstä ja kaikkia yrityksiä, jotka olivat tukemassa toimintaamme kuluneen vuoden aikana.

Erityiskiitokset Rannikkoprikaatille ja Suomenlinnan rannikkorykmentille, jotka mahdollistivat jälleen kerran perinnepäivän viettämisen Russarön linnakkeella ja järjestivät kuljetuksen Riilahden muistomerkille.


Hallitus 24.2.2020